Delen Private Bank - Gent

Delen Private Bank is gespecialiseerd in het beheer en de planning van vermogens. Wat Delen uniek maakt, is dat persoonlijke relatiebeheerders onze klanten begeleiden in financiële, juridische en fiscale aangelegenheden, afgestemd op hun persoonlijke en familiale situatie. Een langetermijnvisie, een zorgvuldig risicobeheer en een focus op duurzaamheid vormen de hoekstenen van Delens filosofie. De sterke groei van de bank toont aan dat deze aanpak duidelijk in de smaak valt. 

Installatie gebouw 100 & 102

Gebouw 100

 • Er is Cloud Edge Gateway geïnstalleerd, zodat de installatie remote bereikbaar is.
 • Ombouw van 2 elektrische borden t.b.v. ventilatie en verwarming.
 • Het vervangen van de huidige regeling door Priva Blue ID C4-controlers.
 • Het opmaken en aanleveren van een nieuw elektrisch schema.
 • Het engineeren en programmeren van de aanwezige installatie.
 • IO-test en opstart van de installatie.
 • Het huidig aanwezige VRV-systeem voor de temperatuurregeling van de diverse lokalen uitbreiden met een bijkomende printplaat BACnet IP.
 • Communicatie opzetten om alle gegevens uit te lezen van de diverse lokalen en dit op grondplannen visualiseren.

Gebouw 102

 • Er is Cloud Edge Gateway geïnstalleerd, zodat de installatie remote bereikbaar is.
 • Ombouw van 31 bestaande naregelingen t.b.v. convectoren met verwarmings- en koelbatterij.
 • Vervangen van huidige naregelingen door Priva Comforte CX2 naregelingen inclusief Touchpoint One.
 • Ombouw van 1 elektrische bord t.b.v. ventilatie, verwarming & koeling.
 • Het vervangen van de huidige regeling door Priva Blue ID C4-controlers.
 • Het opmaken en aanleveren van een nieuw elektrisch schema.
 • Het engineeren en programmeren van de aanwezige installatie.
 • IO-test en opstart van de installatie