Engelenburcht – Tildonk

Van Ursulinenklooster tot Engelenburcht.

In 2007 sloot het Ursulinenklooster haar deuren. De laatste zusters trokken eruit en het gebouw bleef leeg achter. Het klooster maakte oorspronkelijk deel uit van het Sint-Angela instituut, een van de oudste meisjesinternaten van ons land. Hier waren jarenlang duizenden jonge meisjes opgeleid over onderwijs en het leven. Niet enkel Vlaamse, maar ook Engelse, Amerikaanse, Poolse, .. meisjes liepen hier school en verbleven jaren in het internaat.

Net als voor de zusters uit het klooster ligt zorg dragen ook Ons na aan het hart. Via de schenking van het kloostergebouw door de vereniging van de religieuzen Ursulinen van Tildonk vzw zal Ons aan een nieuwe toekomst bouwen van het voormalig Ursulinenklooster dat zo’n rijke geschiedenis heeft.

Installatie

Verwarming

De verwarming wordt geproduceerd door twee condenserende gasketels. Op basis van de warmtevraag uit de installatie, rekening houdend met een cascaderegeling, zullen de ketels aangestuurd worden.
In het gebouw bevinden zich tal van ruimten die grotendeels verwarmd worden door radiatoren.
De kerk wordt verwarmd door luchtverhitters.

Ventilatie

Er is één luchtbehandelingskast voorzien voor de ventilatie van de cafetaria en een aantal vergaderruimten.
Voor de grootkeuken zijn twee pulsiegroepen voorzien, een voor de dampkap en een voor de vaatwasser. Afhankelijk van de combinatie van de gestuurde pulsiegroepen zal de extractie volgen.
Extractieventilatoren in de schachten verdeeld over het complex worden gebruikt voor het afvoeren van de vochtige lucht van de sanitaire delen.

Dynamx

De dynamx-regelafsluiter brengt de juiste hoeveelheid energie naar de juiste plaats op het juiste ogenblik. De watertoevoer wordt continu bijgesteld om perfect in te spelen op de energiebehoeften in een bepaalde ruimte. Dankzij dergelijke variabele debietregeling kan de temperatuur heel precies worden bepaald.
De dynamx is voorzien van een regelafsluiter en een caloriemeter.
De verschillende kamerthermostaten sturen rechtstreeks het warmtevraag contact naar de dynamx, indien de warmtevraag komt te vervallen, worden deze terug dicht gestuurd.

Gebouwbeheersysteem

Met drie verschillende Priva BlueID controllers in samenwerking met de nodige I/O modules wordt het gehele HVAC systeem automatisch gestuurd.
Via TC Manager kan de gebruiker zelf de volledige installatie opvolgen en indien nodig bijstellen.
Via een Modbuscommunicatie kunnen we via het gebouwbeheersysteem alle dynamx regelafsluiters volgen en sturen.
Ook kunnen via Modbus alle verbruiken van de verschillende kWh tellers in kaart brengen.
Via een M-bus communicatie kunnen we alsook alle watertellers visualiseren.

Opdrachtgever : Immo Kwaliteitsfonds
Algemene aannemer : /
Studiebureau technieken : CES
HVAC technieken : Geuvers
DDC regeling en gebouwenbeheersysteem : Priva
Veldapparatuur : Belparts