Woonzorgcentrum Ster Der Zee / Scherpenheuvel

Het WZC OLV Ster der Zee zat tot begin 2015 gehuisvest in ‘Het Kasteeltje’ in de Rozenstraat. Dat was een monumentaal maar tot op de draad versleten gebouw uit de jaren 1960. Reeds in 2001 was er sprake van een nieuwbouw. Even werd nog gedacht aan een uitbreiding, maar toen de opportuniteit van bouwgrond in de Prins Alexanderstraat zich voordeed, was de knoop snel doorgehakt. Een nieuwbouw was in alle opzichten de beste optie

In het nieuwe woon- en zorgcentrum worden 90 bedden voorzien, 10 kamers kortverblijf en een dagopvangcentrum voor 15 personen. Voor 1/5 van het aantal bedden zijn zorgflats voorzien die mee geïntegreerd zijn in het rusthuis. De zorgflats kunnen niet onafhankelijk functioneren van het rusthuis. Het is van essentieel belang dat de interne organisatie van het woon- en zorgcentrum zo optimaal mogelijk gebeurt, om het project mogelijk te maken

Installatie

  • Aansturing van 2 ketels met cascaderegeling.
  • 22 temperatuurmetingen sanitair warm water + uitlezen meldingen van 3 boilers.
  • Aansturen van 4 voorregelkringen voor verwarming naar radiatoren.
  • Aansturen van 1 transportpomp voor warm water naar verwarmingsbatterijen van luchtgroepen.
  • Aansturen van 4 luchtgroepen met een platenwisselaar als warmteterugwinning en een verwarmingsbatterij als bijkomende verwarming.
  • Aansturen van 2 luchtgroepen met enkel verwarmingsbatterij als verwarming.
  • Inlezen 4 gastellers en 4 watertellers via puls.

Opdrachtgever :Sint-Annendael – Grauwzusters/Diest
Algemene aannemer : Hooyberghs NV
Architect : AMV architecten
Studiebureau technieken : VK Engineering
HVAC technieken : Schoormans
DDC regeling en gebouwenbeheersysteem : Priva
Veldapparatuur : Johnson Controls en Atal